jet World Of Jet - Servies

jet
Vraag & antwoord
Contact
jet jet
Winkelmandje

Je winkelmandje bevat geen artikelen.

jet
jet World Of Jet jet
 


Algemene voorwaarden & privacy statement

Algemene voorwaarden World of Jet

 

World of Jet is een handelsnaam van Ter Steege bv. Ter Steege BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06050201. Het vestigingsadres van Ter Steege bv in Nederland is Nijverheidsstraat 53, 7461 AD Rijssen. Ter Steege bv is per e-mail bereikbaar op info@tersteege.nl. Het BTW-nummer van Ter Steege bv is NL 006403888B01.

De Algemene voorwaarden van Ter Steege bv zijn van toepassing op alle bestellingen, diensten en leveringen van producten van Ter Steege bv (hierna ook aangeduid als 'de verkoper') aan consumenten (hierna aangeduid als 'de koper') via de webwinkel www.worldofjet.com.

 

1. Algemeen
1-1 Op alle bestellingen, diensten en leveringen aan consumenten via de webwinkel www.worldofjet.com zijn de onderhavige verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1-2 Op alle bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1-3 Voordat de overeenkomst gesloten wordt, dient u akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden.

 

2. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs getoond worden.

 

3. Verzendkosten
3-1 Voor verzending van uw bestelling brengt Ter Steege bv verzendkosten in rekening.
3-2 Voor orders boven de € 75.- bedragen de verzendkosten € 0.-. Voor orders onder de € 75.- bedragen de verzendkosten €6,75, hiervan wordt het verpakken en de portokosten betaald. Buiten Nederland gelden andere tarieven. Neem voor meer informatie hierover contact op via info@worldofjet.com
3-3 Wij verzenden uw bestelling in één of meerdere pakketten. 

 

4. Betaling
4-1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4-2 Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ter Steege bv onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
4-3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten inclusief de verzendkosten.
4-4 Een bestelling wordt geleverd na betaling. U kunt direct online betalen door middel van IDeal of een creditcard (Eurocard, Mastercard en Visa).

 

5. Levering
5-1 Ter Steege bv streeft er naar dat alle artikelen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling worden aangeboden bij PostNL of een andere vervoerder. Gestreefd wordt naar een zo snel mogelijke levering.
5-2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij PostNL of een andere vervoerder binnen 5 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen.
5-3 Onze artikelen worden uit voorraad geleverd. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien Ter Steege bv uw bestelling binnen 7 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
5-4 Ter Steege bv raadt u aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 7 werkdagen schriftelijk te melden.

 

6. Retourneren
6-1 Ter Steege bv doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
6-2 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste 14 werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper (tenzij anders overeengekomen is conform lid 4.)
6-3 Tijdens de zichttermijn heeft de koper herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
6-4 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen -  zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
6-5 Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal de verzegeling van het product niet verbreken. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan Ter Steege bv retourneren, conform de door Ter Steege bv verstrekte instructies.
6-6 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.
6-7 Bij vooruitbetaling zal Ter Steege bv het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.
6-8 Indien de koper een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Ter Steege bv zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen, zodat u de juiste bestelde artikelen alsnog geleverd krijgt, na ontvangst van uw teruggezonden artikelen. 

 

7. Aansprakelijkheid
7-1 Alle producten uit het assortiment van Ter Steege bv worden met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per e-mail aan ons voorleggen.
7-2 Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.
7-3 Ter Steege bv is niet aansprakelijk voor het verkeerd of onjuist gebruik van de producten. Producten zijn niet bedoeld voor inwendig gebruik. Verpakkingsmateriaal dient buiten bereik van kinderen te worden houden. 

 

8. Overmacht
In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad. 

 

9. Privacy-statement
De door de koper aan Ter Steege bv beschikbaar gestelde persoonsgegevens zullen uitsluitend door Ter Steege bv worden gebruikt en zullen in geen geval aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dat noodzakelijk is voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Zie daartoe ook ons uitgebreide Privacy Statement op www.worldofjet.com

 

10. Vragen
Als u vragen, klachten of suggesties heeft, dan wordt Ter Steege bv daarvan graag telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. 

 

11. Geschillen
11-1 Op enige overeenkomst en deze Algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11-2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, bij voorkeur per e-mail via info@worldofjet.com. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
11-3 Komen we er samen niet uit, dan kunt u - tegen betaling van € 25 klachtgeld - uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (NL). Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
11-4 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

Privacy statement World of Jet 

Ter Steege BV, handelend onder de naam World of jet, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en webshop www.worldofjet.com en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Klantgegevens worden door ons alleen opgeslagen en verwerkt met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Voor overige toepassing zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Ter Steege bv zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling ten behoeve van het uitvoeren van deze bestelling.

 

Ter Steege bv verkoopt uw gegevens niet
Wij geven uw persoonlijke gegevens, waarbij inbegrepen uw adres en e-mailadres, niet door aan derden. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (bijvoorbeeld vervoerders als PostNL waardoor de levering verzorgd wordt). In alle gevallen worden uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

 

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Ter Steege BV maakt gebruik van de Secure Sockets Layer (SSL) technologie. Dit is een coderingmethode om via internet verstuurde gegevens te beveiligen. De verstuurde klantengegevens kunnen door niemand anders dan de ontvanger worden waargenomen.

 

Inlichtingen
Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neemt u hiertoe contact met ons op via info@worldofjet.com of stuur een schriftelijk verzoek per post naar World of Jet, Nijverheidsstraat 53, 7461 AD Rijssen.

 

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. In onze on-line winkel gebruiken wij cookies om uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw deze gegevens in te vullen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen op www.worldofjet.com geen cookies ontvangt.

 
 
 
GRATIS NIEUWSBRIEF
 
jet
SOCIAL MEDIA
Wordt vrienden van World Of Jet op Facebook Ons account op Pinterest Nieuws en productupdates via RSS ontvangen  
World op Jet servies in de Social Media
jet
jet
Blog.nieuws

Ga naar berichten in het Blog
 
jet
jet
Reviews.ervaringen
Ga naar alle reviews
 
jet
jet
Algemeen.klantenservice
 
Even voorstellen
Contact
Betaling & verzending
Retour & garantie
Vraag & antwoord
Voorwaarden & privacy
 
jet Wij verzenden onze bestellingen binnen Nederland met DPD jet jet
Kamer van Koophandel 06050201 | BTW nummer: NL 006403888B01 | © 2009-2014 Webdesign en realisatie: Art of Creations